Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie

Zadania

Nazwa Beneficjenta: „Ceramika Paradyż” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tytuł projektu: „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.”

 

Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0026/17

 

Cele projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do skomponowania we własnym zakresie i przy użyciu własnej kadry badawczej nowej kolekcji ceramicznych płytek gresowych nieszkliwionych. Płytki będą charakteryzować się o unikalnymi efektami zdobniczymi oraz wysoką odpornością i wytrzymałością, przeznaczone będą do wykładania posadzek i ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych. Otrzymane produkty – płytki gresowe będą zgodne z wymaganiami zharmonizowanej normy PN-EN 14411.

 

Planowane efekty: Rezultatem przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych będą nowe zaawansowane materiały budowlane – płytki gresowe wytworzone w technologii podwójnego zasypu w połączeniu z technologią barwienia na sucho. Opracowane w ramach badań nowe produkty będą w następnych etapach produkowane z wykorzystaniem innowacyjnej w skali świata (pierwsze wdrożenie na świecie) technologii barwienia w masie. Nowe produkty stanowić będą nowość na rynku. Będzie to pierwsze wdrożenie produktów wytwarzanych w tej technologii a projekt umożliwi przełamanie barier technologicznych i zdobycie nowej wiedzy. Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia badań, prób technologicznych i fizykochemicznych poszczególnych etapów procesu produkcji płytek, w tym: badania przemysłowe – prace laboratoryjne, eksperymentalne prace rozwojowe – weryfikacja założeń laboratoryjnych poprzez próby technologiczne, opracowanie prototypów nowych płytek i próby technologiczne na linii produkcyjnej. Opracowane produkty na potrzeby nowej technologii w ramach projektu będą uwzględniać wykorzystanie nowej innowacyjnej technologii podwójnego zasypu oraz połączeniu go z technologią barwienia mas na mokro a także nowatorskim sposobem barwienia mas na sucho. Efektem badań i opracowania nowych receptur mas ceramicznych dedykowanych do produkcji płytek gresowych nieszkliwionych w technologii podwójnego zasypu w połączeniu z technologią barwienia na sucho będzie wdrożenie do produkcji nowych produktów. Produkty te będą stanowić odpowiedź na potrzeby i preferencje Klientów. Pozwolą również na uzyskanie przewagi technologiczno-produktowej oraz na podniesienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 5 552 507,10 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 965 390,05 PLN

 

W wyniku realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy”, w ofercie firmy znajdują się opracowane produkty z serii Naturstone i Rockstone, dostępne w kilku kolorystykach, różnych formatach i wykończeniach powierzchni. Szczegóły poszczególnych serii dostępne tutaj seria Naturstone i seria Rockstone. Zapraszamy do współpracy.

 

Zapytania ofertowe Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. znajdują się pod tym adresem.