Zgłoszenie naruszenia prawa

Ceramika Paradyż sp. z o.o. udostępnia procedurę i regulamin zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych. 

  Plik z procedurą w formacie pdf - zobacz lub pobierz
Pobierz