Strategia podatkowa

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego Ceramika Paradyż sp. z o.o. udostępnia informację o zrealizowanej strategii podatkowej w mijających latach.

Plik z informacjami na temat strategii podatkowej w poszczególnych latach
Rok 2021