Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania

Zadania

Nazwa Beneficjenta: „Paradyż” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tytuł projektu: „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.”

 

Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0027/17

 

Cele projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinie zaawansowanych materiałów budowlanych, zmierzających do kompleksowego opracowania nowych produktów w postaci wielkoformatowych płytek ceramicznych, możliwych do wytworzenia z wykorzystaniem nowatorskiego procesu walcowego prasowania stanowiącego innowację na rynku światowym.

 

Planowane efekty: W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, których celem jest opracowanie i skomponowanie we własnym zakresie i przy użyciu własnej kadry badawczej nowej kolekcji płytek wielkoformatowych (od zaprojektowania i badań masy ceramicznej, wyboru odpowiednich surowców, przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do produkcyjnych, po zaprojektowanie grafiki oraz wytworzenie prototypów oraz testy prototypów w skali produkcyjnej). Produkty te będą wytwarzane w innowacyjnej technologii prasowania z wykorzystaniem walców. Nowe wzory stanowiły będą nowość na rynku. Będzie to pierwsze wdrożenie produktów wytwarzanych w tej technologii a projekt umożliwi przełamanie barier technologicznych i zdobycie nowej wiedzy. Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia badań, prób technologicznych i fizykochemicznych poszczególnych etapów procesu produkcji płyt dużego formatu. Przełamanie barier technologicznych dla innowacyjnego procesu pozwoli na realizację produktów wielkoformatowych nieosiągalnych przy zastosowaniu tradycyjnej technologii wytwarzania płytek ceramicznych. Efektem badań i opracowania nowatorskich produktów będzie wdrożenie do produkcji nowych produktów stanowiących odpowiedzi na potrzeby i preferencje grup docelowych oraz podniesienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Paradyż Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 4 490 750,50 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 568 392,23 PLN

 

W wyniku realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania”, w ofercie firmy znajdują się opracowane produkty z serii Aveiro, Barro, Concrete, Calacatta, Chromatic, Lamiera, Roble, Solomun, Space, Tammi, Concept , Industrialdust dostępne w różnych kolorystykach, formatach i wykończeniach powierzchni.