Budowa elektrowni fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym w Wielkiej Woli

Zadania

Nazwa Beneficjenta: „Ceramika Paradyż” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Nazwa zadania: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym w Wielkiej Woli”

 

Zakres projektu: Inwestycja związana jest z budową  farmy fotowoltaicznej na potrzeby zakładu  w  Wielkiej  Woli, na dz. 68/1 zlokalizowanej obok zakładu Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Przedmiotem inwestycji jest montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne , montaż paneli wraz z okablowaniem oraz stacją transformatorową . Wyznaczenie przestrzeni komunikacyjnej , drogi wewnętrznej, ogrodzenia terenu wraz z monitoringiem CCTV oraz oświetleniem terenu. Moc elektrowni fotowoltaicznej ~1,528 MW. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie emisji CO2 co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.

 

 

Całkowita wartość projektu:   5 355 000,00 PLN

 

Wartość dofinansowana:   5 270 000,00 PLN

Forma dofinansowania:       dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/