Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii

Zadania

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.10.2017  prowadzi projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program: Innowacyjny Recykling, Konkurs 3/1.2/2017/POIR.

 

Tytuł projektu (nazwa polska): Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych stanowiących przełom w branży.

 

Tytuł projektu (nazwa angielska): Developing and confirming the final form of an innovative technology of manufacturing full-value cladding ceramic tiles from multi-grade waste glass - a breakthrough in the ceramic industry.

 

Cel i planowane efekty Projektu: Celem niniejszego Projektu jest opracowanie innowacyjnych, pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych otrzymywanych na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego. Zakłada się zastosowanie jako surowca wsadowego mieszaniny kilku rodzajów szkła odpadowego, tj.: kineskopowego szkła odpadowego, barwionego odpadowego szkła gospodarczego oraz odpadowego białego szkła poprodukcyjnego float i optiwhite.

Unikalne cechy rezultatu Projektu (innowacyjny skład surowcowy, uniwersalne zastosowanie oraz zwiększona dostępność ekonomiczna), uzyskane zostaną w ramach technologii produkcji płytek ceramicznych, której demonstracja w warunkach rzeczywistych i walidacja stanowi przedmiot niniejszego Projektu. Innowacja produktowa stanowi innowację w skali świata z zakresu KIS nr 11.

Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby głównych odbiorców produktów Spółki związane z zapewnieniem wielofunkcyjnego produktu o korzystnym stosunku jakości do ceny, odpowiadającego na obecne trendy wzornicze oraz środowiskowe, a także na potrzeby branży ceramicznej w obszarze poprawy ekonomiki i ekologii produkcji.

Opracowanie technologii nastąpi poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych we współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne oraz know-how produkcyjny Spółki. Prawa własności intelektualnej będą efektywnie chronione.

Wdrożenie rezultatów nastąpi do własnej działalności gospodarczej Spółki poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych płytek ceramicznych, bezpośrednio po zakończeniu Projektu. Rezultaty będą szeroko rozpowszechniane, a Spółka zakłada dyfuzję innowacji. Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Spółki na arenie międzynarodowej oraz stanowić będzie przełom w branży ceramicznej poprzez zmniejszenie jej zależności od surowców skaleniowych na rzecz substytutów ze szkła odpadowego.

 

Wartość projektu: 2 294 142,56 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 171 823,10 PLN

 

Aktualne zapytania ofertowe Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. (Fundusze Europejskie) znajdują się pod tym adresem.