VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CERAMIKA PARADYŻ...

Ceramika Paradyż je poľská rodinná spoločnosť. Líder a popredný výrobca keramických obkladov v krajine a výkladná skriňa poľského priemyslu na celom svete. Už tri desaťročia sa venuje dizajnu, vytvára a dodáva inovatívne výrobky s jedinečným dizajnom a špičkovou kvalitou zákazníkom vo viac ako 50 krajinách. Spoločnosť získala najprestížnejšie ocenenia za dizajn a ekonomiku. Už 17 rokov zastáva čestnú úlohu patróna Lodžského festivalu dizajnu, najväčšieho dizajnérskeho podujatia v tejto časti Európy. Spoločnosť sa tiež angažuje v oblasti zlepšovania životného prostredia, estetiky mestských priestorov a mnohých prosociálnych iniciatív.

Ceramika Paradyż
v číslach

Sme lídrom keramického odvetvia v Poľsku
+ 30 years
skúsenosti
s vytváraním výrobkov s neopakovateľným dizajnom a najvyššou kvalitou
+ 1300
zamestnancov
pôsobiacich v rôznych oblastiach, ktorí jednotne pracujú na jednej misii – tvorení krásy
5
výrobných závodov
používajúcich najmodernejšie technológie
Číslo 1
v keramickom odvetví
– keďže sme ako prvá poľská firma vyrobili veľkorozmerné keramické dlaždice

Poslanie, vízia, hodnoty a etický kódex

Poslanie
Chceme, aby krása, ktorou sa obklopujete, inšpirovala aj ostatných
Vízia
Uľahčujeme renováciu a dekoráciu tým, že poskytujeme obklady, keramické výrobky a hotové aranžmány inšpirované štýlom našich zákazníkov. V každej fáze našej spolupráce chceme zapôsobiť dizajnom a výnimočnými službami
Hodnoty
Základom úspechu spoločnosti Ceramika Paradyż sú zamestnanci, ktorí každý deň svojím prístupom, správaním a nasadením reprezentujú hodnoty, ktorými sa spoločnosť Ceramika Paradyż vyznačuje
Etický kódex
Etický kódex spoločnosti Ceramika Paradyż obsahuje predpisy, zásady a zvyklosti spoločnosti týkajúce sa dodržiavania zákonov a podnikateľskej etiky. Odráža vysoké etické normy a základné hodnoty našej organizácie
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.

hodnoty

Základom úspechu spoločnosti Ceramika Paradyż sú zamestnanci, ktorí každý deň svojím prístupom, správaním a nasadením reprezentujú hodnoty, ktorými sa spoločnosť Ceramika Paradyż vyznačuje:
Odvaha
v plnení úloh, vo vyjadrovaní vlastných názorov, v zodpovednosti za záväzky
Rešpekt
voči sebe, voči kolegom, voči klientom
Otvorenosť
vo vyjadrovaní vlastných názorov, vo vytváraní nových myšlienok, v snahe o zmenu
Starostlivosť
o zamestnancov, o interných zákazníkov, o externých zákazníkov
CSR

Sociálna zodpovednosť

Spoločnosť sa tiež angažuje v oblasti zlepšovania životného prostredia, estetiky mestských priestorov a mnohých prosociálnych iniciatív.
Filantropia a mecenášstvo
Podporujeme jednotlivcov a podniky, ktoré by bez externej pomoci nemali možnosť rozvíjať sa. S radosťou pomáhame vzdelávacím zariadeniam, špecializovaným nemocniciam a kultúrnym inštitúciám.
Ekológia
V každej fáze nášho podnikania venujeme osobitnú pozornosť aspektom ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Aktywności i inicjatywy
Nielenže sa zapájame do projektov na miestnej aj národnej úrovni, ale tiež iniciujeme hodnotné projekty.
CSR

Ciele udržateľného rozvoja

Spoločenská zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj sú neoddeliteľnou súčasťou obchodnej politiky spoločnosti Ceramika Paradyż. V každej fáze nášho podnikania venujeme osobitnú pozornosť aspektom ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Neustále zlepšujeme kvalitu práce na našich pracoviskách zlepšovaním podmienok a systematickým vzdelávaním našich zamestnancov. O tom, že spoločnosť dodržiava rôzne normy, svedčí množstvo certifikátov pre rôzne aspekty jej činnosti.
Znižujeme spotrebu surovín a zhodnocujeme odpadovú energiu. Okrem toho spolupracujeme s UNEP/GRID-Varšava na implementácii 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Inovatívny systém rekuperácie tepla
V štyroch výrobných závodoch spoločnosť využíva zariadenia, ktoré využívajú odpadové teplo z vypaľovania dlaždíc v peciach na napájanie iných zariadení produkujúcich teplo, ako sú striekacie sušičky a vertikálne sušičky. Toto riešenie znižuje spotrebu plynu o niekoľko % ročne. Spoločnosť tiež zriadila zariadenie na rekuperáciu energie pre vzduchové kompresory, čo umožnilo pokryť celkovú potrebu energie na ústredné vykurovanie a ohrev vody pre sociálnu budovu a laboratórium. Systém úplne eliminoval prevádzku vykurovacieho kotla, čo pomohlo nielen znížiť spotrebu zemného plynu, ale aj znížiť emisie do ovzdušia.
Patronátne triedy na stredných školách
Od roku 2019 je Ceramika Paradyż patrónom inovatívnych tried so zameraním "Mechatronik" v Tomaszowe a Opoczne. Cieľom projektu je uľahčiť študentom z nášho regiónu získať atraktívne zamestnanie. Okrem návštev výrobných závodov a e-learningových školení program zahŕňa množstvo kurzov, workshopov a školení s odborníkmi z rôznych oddelení. Týmto spôsobom spoločnosť zvyšuje kvalitu vzdelávania a umožňuje mladým ľuďom získať dôležité kompetencie. Najlepší študenti z patronátnych tried každoročne získavajú atraktívne ocenenia

Majte vždy aktuálne informácie, dozveďte sa viac.

Premiéry nových výrobkov, odborové a kultúrne podujatia, ocenenia a spoločenské iniciatívy... Spoločnosť Ceramika Paradyż neustále podporuje, podieľa sa a angažuje v rôznych aktivitách. Prečítajte si o najnovších podujatiach spätých s našou firmou.
Press news