Obecné informace

CERAMIKA PARADYŻ...

Ceramika Paradyż je polská, rodinná firma. Lídr a přední výrobce keramických dlaždic v zemi a vizitka polského průmyslu ve světě. Již 3 desetiletí řídí design, vytváří a dodává inovativní produkty s jedinečným designem a nejvyšší kvalitou zákazníkům ve více než 50 zemích.  Společnost je nositelem nejprestižnějších ocenění v oblasti designu a ekonomiky. Již 17 let plní čestnou roli Patrona Łódź Design Festivalu, největší akce věnované designu v této části Evropy. Společnost se také zabývá aktivitami ve prospěch zlepšení životního prostředí, estetikou městského prostoru a řadou prosociálních iniciativ.

Ceramika Paradyż
v číslech

Jsme lídrem keramického průmyslu v Polsku
+ 30 let
zkušeností
s vytvářením výrobků s jedinečným designem a nejvyšší kvality
+ 1300
zaměstnanců
pracujících v různých oblastech, které spojuje společná mise vytvářet krásu
5
výrobních závodů
využívajících nejmodernější technologie
Číslo 1
v keramickém průmyslu
- protože jsme jako první polská firma vyráběli velkoformátové sintry

Mise, vize, hodnoty a etický kodex

Mise
Chceme, aby díky našim produktům krása, kterou se obklopujete, inspirovala druhé.
Vize
Usnadňujeme renovaci a zařizování poskytováním dlaždic, keramických výrobků a hotových aranžmá inspirovaných stylem našich Zákazníků. Chceme zaujmout vzory a výjimečnými službami v každé fázi spolupráce.
Hodnoty
Základem úspěchu Ceramiky Paradyż jsou zaměstnanci, kteří každého dne svým přístupem, chováním a nasazením reprezentují hodnoty, které odlišují Ceramiku Paradyż.
Etický kodex
Etický kodex Ceramiky Paradyż obsahuje platné ve firmě předpisy, pravidla a zvyklosti týkající se dodržování zákonů a obchodní etiky. To odráží vysoké etické standardy a základní hodnoty platné v naší organizaci.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.
Wartość lub unikalna cecha
Whether you have a team of 2 or 200, our shared team inboxes keep everyone on the same page and in the loop.

Hodnoty

Základem úspěchu Ceramiky Paradyż jsou zaměstnanci, kteří každého dne svým přístupem, chováním a nasazením reprezentují hodnoty, které odlišují Ceramiku Paradyż:
Odvaha
v plnění úkolů, ve vyjadřování vlastních názorů, v odpovědnosti za závazky
Respekt
vůči sobě, vůči Kolegyním a Kolegům, vůči Zákazníkům
Otevřenost
ve vyjadřování vlastních názorů, ve vytváření nových nápadů, na změnu
Péče
o Zaměstnance, o interní Zákazníky, o externí Zákazníky
CSR

Sociální zodpovědnost

Společnost se také zabývá aktivitami ve prospěch zlepšení životního prostředí, estetikou městského prostoru a řadou prosociálních iniciativ.
Filantropie a mecenášství
Podporujeme osoby a projekty, které by se bez pomoci externích subjektů neměly šanci na další rozvoj. S příjemností pomáháme vzdělávacím institucím, odborným nemocnicím a kulturním institucím.
Ekologie
V každé fázi fungování naší společnosti věnujeme zvláštní pozornost aspektům souvisejícím s životním prostředím a bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Aktivita a iniciativy
Nejen, že se připojujeme k projektům na místní a národní úrovni, ale také iniciujeme hodnotné projekty.
CSR

Cíle Udržitelného rozvoje

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj jsou nedílnou součástí obchodní politiky Ceramiky Paradyż. V každé fázi fungování naší společnosti věnujeme zvláštní pozornost aspektům souvisejícím s životním prostředím a bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Neustále zlepšujeme kvalitu práce v našich závodech zlepšováním podmínek a systematickým vzděláváním personálu. Četné certifikáty, které společnost vlastní o různých aspektech jejího fungování, dokazují, že splňujeme různorodé normy.
Snižujeme spotřebu surovin, využíváme odpadní energii. Kromě toho spolupracujeme s UNEP/GRID-Warszawa při implementaci 17 Cílů Udržitelného Rozvoje.
Inovativní systém rekuperace tepla
Ve 4 výrobních závodech společnost využívá zařízení, která využívají odpadní teplo z vypalování dlaždic v pecích k napájení dalších zařízení produkujících teplo, jako jsou rozprašovací sušárny nebo vertikální sušárny. Díky tomuto řešení je spotřeba plynu nižší o několik desítek % ročně. Společnost také vytvořila zařízení pro rekuperaci energie ze vzduchových kompresorů, což nám umožnilo pokrýt celkovou spotřebu energie na ústřední vytápění a ohřev vody pro sociální budovu a laboratoř. Systém zcela vyřadil provoz topného kotle, což přispělo nejen ke snížení spotřeby zemního plynu, ale také ke snížení emisí výfukových plynů do ovzduší.
Patronátní třídy na středních školách
Od roku 2019 je Ceramika Paradyż patronem inovativních tříd v oboru „Mechatronik“ v Tomaszowě a Opoczně. Projekt si klade za cíl pomoci studentům z našeho regionu najít atraktivní zaměstnání. Kromě návštěv výrobních závodů a e-learningových školení je součástí programu řada lekcí, workshopů a školení se specialisty z různých oddělení. Společnost tak zvyšuje kvalitu vzdělávání a umožňuje mladým lidem získat důležité kompetence. Nejlepší studenti ze sponzorovaných tříd získávají každoročně atraktivní odměny.

Sledujte aktuality, zjistěte více.

Premiéry nových výrobků, akce z oboru a kulturní akce, ocenění a společenské iniciativy... Ceramika Paradyż neustále podporuje, účastní se nebo se zapojuje do řady aktivit a akcí. Přečtěte si o nejnovějších událostech týkajících se naší společnosti.
Press news