Služba používa koláčiky (cookies). Používajúc túto webovú stránku súhlasíte s používaním koláčikov. Dozveďte sa viac.

Otázky a odpovede

Výber dlaždíc

Aké dlaždice do kuchyne?

Kuchyňa patrí medzi najintenzívnejšie používané miestnosti, súčasne najviac vystavené na zašpinenie, v celom dome či byte. Dlaždice používané v kuchyni musia mať vysoké úžitkové parametre odolnosti povrchu, preto do miestností tohto typu odporúčame dlaždice s minimálne 3. triedou odolnosti voči odieraniu (PEI 3/1500). Do kuchyne sú vhodné tak glazované dlaždice, ako aj neglazované, pričom musíme pripomenúť, že leštené a lapatové povrchy musia byť chránené pred faktormi, ktoré môžu dané povrchy poškodiť (napríklad piesok, kovové pätky nábytku ap.).

Aké dlaždice do obývačky?

Podlaha v obývačke je v porovnaní s podlahou v kuchyni či chodbe je používaná menej intenzívne, nemusí byť natoľko odolná voči odieraniu a zašpineniu, preto sa môžu používať aj dlaždice s PEI 3/750. Ak je z obývačky vstup priamo na terasu, alebo je používaná intenzívnejšie, odporúčame používať dlaždice s triedou minimálne PEI 3/1500. Do obývačky sú vhodné tak glazované dlaždice, ako aj neglazované, pričom musíme pripomenúť, že leštené a lapatové povrchy musia byť chránené pred faktormi, ktoré môžu dané povrchy poškodiť (napríklad piesok, kovové pätky nábytku ap.).

Aké dlaždice do chodby a predsiene?

V chodbách a predsieňach sa oplatí používať veľmi odolné dlaždice (minimálne 3. trieda oteruvzdornosti). Oplatí sa tiež použiť dlaždice s jemnou textúrou bez priehylbín, čím sa dá predísť nadmernému hromadeniu špiny.

Montáž I Inštalácia

Ako klásť dlaždice?

Proces kladenia dlaždíc začíname od plánovania osi ukladania (musíme zohľadňovať dilatáciu) a uložením dlaždíc na podlahu „na sucho”. Po úvodnom naplánovaní prác, postupne kladieme dlaždice na rovnomerne nanesenú lepiacu maltu. Hrúbka lepiacej malty nemôže byť hrubšia ani väčšia ako je odporúčaná hrúbka v užívateľskej príručke danej lepiacej malty. Preto používame hrebeňové hladidlo, ktorým nanesieme montážnu lepiacu maltu na celý povrch (napr. pre maximálnu hrúbku lepiacej malty 5 mm je potrebné použiť hrebeňové hladidlo 10 albo 12 mm). V prípade, ak je v danej miestnosti podlahové kúrenie, ak sa lepiaca malta nenanesie dôkladne na celý povrch dlaždice, zníži sa tým tepelná vodivosť podlahy. Lepidlá na obklady a dlažby sa musia nanášať v súlade s pokynmi ich výrobcu. V praxi sa používajú dve technologické riešenia: a) Základné, v tom prípade sa lepidlo rozvádza na podklade hladkým hladidlom, a následne sa profiluje zubovým hladidlom. Na takto vyformovanú maltu sa prikladá dlaždica, ľahko sa pritlačí a prípadne presunie. Táto metóda zaručuje silné spojenie lepiacej malty a podkladu, získanie rovnomernej hrúbky lepiacej vrstvy a náležitú priľnavosť medzi vrstvami. V praxi sa označuje ako metóda „nahadzovania“. b) V druhom prípade sa lepidlo nanáša na oba spájané povrchy – podklad a spodnú stranu dlaždice. Pri tejto metóde je pri nanášaní lepidla na oboch plochách veľmi dôležité zachovať úhrnnú hrúbku lepidla odporúčanú výrobcom. Často sa označuje ako metóda „nahadzovania a rozvádzania“, ale v praxi je skôr známa ako kombinovaná metóda alebo metóda dvojitého nanášania. Je to odporúčané riešenie pri kladení podlahových dlaždíc v interiéroch, pri kladení stenových a podlahových dlaždíc v exteriéroch, pretože táto metóda uľahčuje úplne vyplniť priestor medzi podkladom a dlaždicou, a súčasne vytvoriť rovnomerné podopretie na celom povrchu. Metóda nanášania lepidla iba na spodný povrch dlaždíc je nesprávna a neodporúčaná. Môže sa použiť iba vo výnimočných situáciách, napríklad pri kladení úzkych pásikov dlaždíc v dolnej časti stien, pri lepení soklov alebo pri výmene jednej dlaždice na celom obklade. V prípade, ak sa dlažba kladie na podlahové kúrenie, je potrebné zachovať potrebnú dilatáciu podkladu, ktorá musí rozdeľovať nezávisle pracujúce vyhrievacie slučky. Je to dôležité vzhľadom na tepelnú rozťažnosť materiálov. Ak zohľadníme rozdiely v teplote, podlaha sa musí rozdeliť, ak je to možné, každých 9-16 m2. Vytvorte náležité dilatácie povrchu s približne štvorcovým tvarom zachovávajúc okrajovo-obvodovú dilatáciu oddeľujúcu povrch dlažby a obkladu. Dilatačné škáry vo vrstve položených dlaždíc sa musia zhodovať s už existujúcimi dilatáciami v podklade. V prípade veľkoformátových dlaždíc odporúčame používanie systémov vyrovnávania dlaždíc, ktoré výrazne zlepšujú vizuálny vzhľad podlahy, a tiež pomáhajú predísť prípadným výhradám súvisiacim s nerovným podkladom, nedostatočnou kvalitou pokládky či krivosťou dlaždíc. Tiež nezabúdajte, že spôsob lepenia dlaždíc ovplyvňuje ich trvácnosť a pevnosť, preto tieto činnosti vykonávajte mimoriadne dôkladne a solídne.

Aké sú odporúčania týkajúce sa škárovania dlaždíc?

Pri kladení keramických dlaždíc nezabúdajte zachovať náležité medzery medzi dlaždicami. V prípade rektifikovaných dlaždíc zachovajte požadovanú veľkosť fugy, odporúčame šírku škár minimálne 1,5 m. Väčšina rektifikovaných dlaždíc vyrábaných spoločnosťou Ceramika Paradyż vyžaduje používanie škár so šírkou minimálne 2 mm. Ak sa rozhodneme pre takéto úzke špáry, musíme použiť širšie dilatácie pri stenách. V prípade nerektifikovaných dlaždíc škára by mala mať cca 3 až 6 mm (podľa veľkosti dlaždíc). Okrem toho odporúčame, aby pri kladení dlaždíc na terasách, na miestach, ktoré majú priamy kontakt s vonkajšími zónami, a tiež na povrchoch, ktoré sú náchylnejšie na deformácie (podlahové kúrenie, osádzajúce sa budovy), mala škára väčšiu šírku, príslušne poľa formátu dlaždíc. Predtým, ako začnete fugovať, najprv urobte test na málo viditeľnom mieste, vďaka tomu určíte čas, ktorý je potrebný na zviazanie škárovacej hmoty. Pripravenú hmotu nanášajte gumeným hladidlom a umyte veľmi nasiakavou špongiou. Dlaždice škárujeme po sériách s plochou nie väčšou než 3 – 4 m². Nezabúdajte, že na miestach, v ktorých sa spája zvislá a vodorovná plocha, má byť silikónová fuga. Zaškárovaný povrch sa musí očistiť podľa odporúčaní výrobcu škárovacích hmôt.

Ako treba dlaždice čistiť?

Keramické dlaždice, ktoré sú zašpinené bežnou špinou a nečistotami, čistite s použitím prostriedkov so zásadových (alkalických) pH, a na odstraňovanie vodného kameňa z vody, ktorá sa odparovala pri umývaní, ako aj na odstraňovanie iných nečistôt po nedôkladnej montáži, pravidelne používajte prostriedky s kyslým pH. Sám výber prostriedkov na umývanie obkladov závisí od stupňa znečistenia, ako aj od toho, čím je daný obklad zašpinený. Na ošetrovanie dlaždíc s lapatovým povrchom, ako aj na umývanie zvyškov po montáži, používajte výhradne prostriedky s neutrálnym pH (od 6,5 do 7,5).

Nezotrie sa s časom vzor dlaždíc?

Trvácnosť vzoru dlaždice úzko súvisí s oteruvzdornosťou (PEI), akú má daný výrobok. Čím je trieda oteruzvdornosti daného výrobku vyššia, tým dlhšie zostane vzor danej dlaždice neporušený. Avšak ak má dlaždica nízku úroveň oteruvzdornosti, existuje riziko, že vzor na jej povrchu sa relatívne rýchlo poškodí alebo zničí. Keď nie je uvedený parametre PEI, v prípade dlažby (podlahových dlaždíc) môžeme predpokladať, že daný výrobok je neglazovaný, v prípade ktorého sa vykonávajú testy na hĺbkovú oteruvzdornosť (pevnosť voči odieraniu). Tento test určuje, aký je objem odretého (počas testov) materiálu (v mm3) z povrchu dlaždice. V prípade týchto testov, čím je hodnota nižšia, tým je odolnosť daného materiálu voči odieraniu vyššia. Nezabudnite, že v prípade neglazovaných gresových dlaždíc, ktoré majú takú istú farbu po celej hrúbke dlaždice, oteruvzornosť nie je až taká dôležitá. Je to tak preto, pretože ošúchané či odreté povrchy nevplývajú na vizuálnu zmenu ich vzoru. Preto odporúčame používať také dlaždice na veľmi intenzívne používaných miestach, ako aj tam, kde sa môžu dostať drsné čiastočky (spôsobujúce odieranie). Informácie o skúškach oteruvzornosti sú uvedené vo vyhláseniach o úžitkových vlastnostiach daného prvku.

Technické parametre

Čo je to rektifikácia?

Rektifikácia je spôsob mechanického obrábania, ktoré je založené na frézovaní hrán dlaždice pod kolmý uhlom k jej povrchu. Vďaka tomu sa takého prvky dajú ukladať bez starostí o prípadné rozmerové odchýlky, pretože prechádzajúc procesom rektifikácie dlaždice z danej partie získavajú také isté rozmery (s presnosťou ~0,2 mm). Takýmto spôsobom sú obrábané tak stenové ako aj podlahové dlaždice. V prípade tých druhých je to dôležité predovšetkým preto, pretože vďaka rektifikácii dlaždice určené na montáž na podlahách nie sú zoskupované na kalibre. Keď sa na trhu objavili rektifikované dlaždice, používatelia ich začali označovať ako bezškárové, tzn. také, pri montáži ktorých nie je potrebné žiadna fuga. Avšak takéto pomenovanie je chybné, pretože prakticky žiadne dlaždice sa nedajú klásť bez použitia fugy, a v opačnom prípade je riziko ich poškodenia veľmi vysoké. Predovšetkým vzhľadom na odlišnú lineárnu rozpínavosť podkladu a materiálov použitých na montáž dlaždíc. Bezškárová montáž vytvára obrovské riziko poškodenia už namontovaných dlaždíc, a môže sa považovať za nesprávny stavebný postup.

Čo sú to protišmykové vlastnosti?

Protišmykovosť – je to dôležitý parameter hlavne v prípade miestností, v ktorých sa objavuje voda a vlhkosť. Tento parameter sa určuje na základe dosiahnutého uhla akceptácie – je to uhol sklonu šikmého povrchu, pri ktorom kontrolujúca osoba dosahuje hranicu bezpečného chodenia. Na stanovenie úrovne protiškykových vlastností dlaždíc sa používajú symboly od R9 do R13 (čím je koeficient vyšší, tým je dlaždica menej klzká): R9 – (najmenší odpor); R10 – (normálny odpor); R11 – (dobrý odpor); R12 – (vysoký odpor); R13 – (veľmi vysoký odpor). Ak nejaká dlaždica nemá stanovenú úroveň protišmykových vlastností, znamená to, že hodnota prijateľného uhla je veľmi nízka. Pri výbere dlaždíc je tiež potrebné zohľadniť, že výrobcom uvádzaná úroveň protišmykových vlastností sa stanovuje na špeciálne pripravenom (mastnom) povrchu. Nanesenie blata, snehu alebo vytvorenie ľadu na povrchu dlaždíc, znižuje úroveň ich protišmykových vlastností. Preto na miestach, ktoré sú obzvlášť dôležité vzhľadom na zachovanie maximálnej miery priľnavosti k podkladu, oplatí sa používať dodatočné prostriedky (napr. ryhované schodové stupne, ktoré sú vynikajúce na schodoch).

Rozdielne odtiene dlaždíc

Odtieň vyrábaných dlaždíc sa vytvára až počas procesu vypaľovania v dôsledku fyzikálno-chemickej reakcii prebiehajúcej pod vplyvom podmienok v peci. Pri výrobe keramických výrobkov je to normálny jav. Zohľadňujúc rozdelenie keramických dlaždíc ohľadne prítomnosti glazúry, vytváranie rôznorodých odtieňov prebieha dvoma rôznymi spôsobmi. V prípade glazovaných dlaždíc sa odtieň týka premien glazúry, a to je komponent, ktorý sa dá počas výroby ovplyvniť iba v obmedzenej miere. V prípade neglazovaných dlaždíc sa odtieň týka keramickej hmoty, to znamená od zásypu zmesi minerálov používaných na výrobu. Kvôli tomu sa používajú dva rôzne systémy číslovania odtieňov – glazovaných a neglazovaných dlaždíc. V závodoch skupiny Paradyż sú glazované dlaždice vyrábané v maximálne 5 rôznych odtieňoch. Odtieň 0 (nazývame aj vzorcom – WZ). Okrem toho sú to dve jasnejšie verzie, nazývané A1 a A2, ako aj dve tmavšie verzie, nazývané B1 a B2. V prípade neglazovaných dlaždíc, to znamená niektorých kolekcií lícových a gresových dlaždíc, počet odtieňov je neobmedzený. Pretože každá výrobná séria sa charakterizuje iným sfarbením. Vzhľadom na to sa odtiene priraďujú každej jednej výrobnej sérii rastúco, začínajúc od veľkého písmena a dopĺňajúc číselnou hodnotou, to znamená začínajúc od A1 a končiac na Z99. Preto zdôrazňujeme, že na rozdiel o spôsobu označovania glazovaných dlaždíc, v prípade neglazovaných dlaždíc po sebe idúce označenia neoznačujú podobnosť, preto napr. odtiene C21 a C22 môžu, ale nemusia byť podobné.

Aké typy povrchov dlaždíc ponúka Ceramica Paradyż?

V ponuke spoločnosti Ceramika Paradyż je mnoho typov povrchov, preto si každý môže nájsť niečo pre seba. V súčasnosti ponúkame dlaždice: štruktúrne, saténové, leštené, pololeštené, lesklé, matné.

Čo je to gres?

Gres je keramická dlaždica vyznačujúca sa veľmi nízkou nasiakavosťou (menej než 0,5 %). Je to najtvrdší typ keramickej dlaždice, preto bol pôvodne určený na použitie na miestach, v ktorých sa vyskytujú činitele, ktoré môžu poškriabať povrch dlaždíc. Vďaka nízkej nasiakavosti je to mrazuvzdorný materiál. Jeho parametre spĺňajú požiadavky normy EN 14411 a vyrába sa tak v glazovanej ako aj neglazovanej verzii. Glazovaný gres je v súčasnosti najpopulárnejšou dlažbou, na všetky použitia v interiéri a exteriéri. Má veľmi dobré úžitkové parametre, také ako: nízka nasiakavosť, vysoká pevnosť v ohybe, vysoká tvrdosť a odolnosť voči oderu. Dostupný s rôznymi typi povrchov: matným, lešteným, pololešteným a lapatovým (typ leštenej glazúry). Glazúrovanie umožňuje získať rôznorodé vizuálne efekty a nanášanie ľubovoľnej grafiky. Neglazovaná gresová dlaždica je vďaka preskočeniu etapy glazovania veľmi odolná voči pôsobeniu mechanických faktorov. Preto je určený predovšetkým na použitie v rôznych investíciách, hoci vzhľadom na vplyv moderných trendov v interiérovom dizajne, používa sa čoraz častejšie aj v obytných miestnostiach. Môže sa vyrábať technológiou jedného alebo dvojitého zásypu, dostupný v troch typoch povrchoch: matnom, leštenom a štruktúrnom. Technický gres je typ neglazovaného gresu s vysokými parametrami pevnosti a odolnosti, ktorý je súčasnej dizajnovo najmenej rôznorodým sortimentom. Vyrábaný vo formáte 30 x 30 cm je ideálnym riešením na intenzívne používané a frekventované miesta.

Čo je to Monoporoza?

Monoporóza je typ obkladu s úrovňou nasiakavosti vody nad 10 %, ktorý spĺňa požiadavky normy EN 14411. Vzhľadom na vysokú úroveň nasiakavosti v porovnaní s inými sortimentovými skupinami, nemôže sa používať na miestach vystavených na pôsobenie teploty pod 0 °C, a špecifický charakter glazúry tejto produktovej skupiny nedovoľuje kladenie na podlahe.

Čo sú to lícové obklady?

Klinker je keramický materiál, ktoré za svoje vlastnosti a farbu vďačí červenému ílu. Vypaľuje sa pri veľmi vysokej teplote, vďaka čomu má veľmi vysokú odolnosť voči mechanickým záťažiam a je mrazuvzdorný, vďaka tomu je to vynikajúce riešenie na zariadenie vstupných priestorov, chodieb a predsiení, a tiež na terasy, schody, fasády, parapety a ploty. Vyrába sa v glazovanej a neglazovanej verzii, väčšinou v kompletných kolekciách na zariadenie schodov, terás, balkónov a fasád.

Štýly

Eko

V takej kúpeľni budú dominovať jasné naturálne farby a materiály. Biela, drevo, kameň sú základy eko štýlu. Čo sa týka doplnkov, môžete uvoľniť svoju fantáziu. Ekologický štýl zvýrazňuje kvetinové vzory a skromné doplnky. Oplatí sa postupovať ekologicky a skúsiť využiť alebo obnoviť starý nábytok či prvky zariadenia. Nezabúdajte na teplé svetlo, ktoré zvýrazní naturálne farby.

Glamour

Vyberaná a luxusná, plná pôvabu a prepychu. Štýlová glamour kúpeľňa spája rôzne trendy, prijímajúc črty klasických palácových ale súčasne moderných interiérov. Pri plánovaní dizajnu kúpeľne v glamour štýle nesmiete zabudnúť na výrazné rozhodné doplnky, a tiež na rozumné dopasovanie všetkých detailov tak, aby bol zahcovaný odvážny originálny a výnimočný charakter tohto štýlu.

Industriálny

Je to pomerne nový štýl, ktorý je inšpirovaný veľkomestským, trochu priemyselným spôsobom zariaďovania interiérov. Charakteristickými sú sivé, biele a dokonca čierne odtiene. Dominujú tu výrazné textúry často nadväzujúce na betón a kameň. V miestnosti musia byť tehly, odkryté rúry alebo iné kovové prvky. Kúpeľňa bude pomerne surová, avšak drevené alebo výrazne farebné doplnky trochu zmiernia chladnú formu.

Minimalistický

Je to štýl, ktorý je veľmi populárny. Prečo? Pretože je tak univerzálny, že k nemu veľmi ľahko prispôsobíte svoje obľúbené doplnky. Charakteristické vlastnosti kúpeľne zariadenej v tomto štýle je predovšetkým minimum doplnkov, rovné línie a navzájom ideálne doplňujúce sa prvky zariadenia. Pri plánovaní minimalistickej kúpeľne nezabudnite na jemné farby a hladké povrchy.

Škandinávsky

Kúpeľňa v tomto štýle odzrkadľuje lásku k naturálnym farbám, vyberanému minimalizmu a nápaditého spájania materiálov, ktoré nám poskytuje príroda. Preto najčastejšie používanými surovinami je drevo a kameň, ale tiež betón. Farebnosť v kúpeľni zariadenej v tomto štýle je jasná, pokojná a teplá – dominuje biela, drevo a naturálne látky. Je to isto návrh pre tých, ktorí hľadajú moderné riešenia.

0 Obľúbené

Začnite pridávať svoje obľúbené inšpirácie, zbierky a produkty!