Služba používa koláčiky (cookies). Používajúc túto webovú stránku súhlasíte s používaním koláčikov. Dozveďte sa viac.

Právna poznámka

1. Autorské práva

Všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva týkajúce sa internetovej služby a jej súčastí, ako sú fotografie, obrázky, grafiky, texty, a tiež iné súčasti patria spoločnosti Ceramika Paradyż Sp. z o. o. Všetky ochranné známky, ktoré sú na stránke sú majetkom firmy Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ibaže že je uvedené inak. Diela uverejnené na stránke sa nemôžu využívať žiadnym spôsobom bez predchádzajúcej písomnej zhody firmy Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ibaže sú použité iba na osobné použitie užívateľa stránky. Nesmú sa kopírovať, upravovať, vytvárať na ne odkazy, alebo využívať takým spôsobom, ktorý súvisí s ich zverejnením, a tiež s komerčným využitím.

 

2. Výrobky

Prezentácia výrobkov na webových stránkach nie je obchodnou ponukou podľa predpisov Občianskeho zákonníka. Ceny zverejnené na webových stránkach sú katalógovými cenami s DPH a môžu byť iné ako ceny týchto výrobkov, ktoré aktuálne používa spoločnosť Ceramika Paradyż Sp. z o.o. a Paradyż Sp. z o.o., ako aj ponúkaných v obchodných miestach veľkoobchodného alebo maloobchodného predaja. Fotky dlaždíc majú iba ilustračný charakter, preto sa skutočný vzhľad výrobkov môže líšiť od toho prezentovaného na týchto fotkách. Farba na fotkách sa môže líšiť od skutočných farieb dlaždíc. Skutočné rozmery keramických dlaždíc sa môžu líšiť od tých uvedených na webstránke. Ceramika Paradyż Sp. z o.o. a Paradyż Sp. z o.o. si vyhradzujú právo na zmenu niektorých technických parametrov výrobkov ako aj ich vzhľadu. Spoločnosti nezaručujú, že zverejnené technické údaje obsahujú všetky údaje ale že neobsahujú chyby. Dizajn interiérov predstavený na webových stránkach, a tiež niektoré prvky dizajnov nie sú obchodnou ponukou firiem Ceramika Paradyż Sp. z o.o. a Paradyż Sp. z o.o.

 

3. Aktualizovanie informácií

Informácie uvedené na webovej stránke sú priebežne aktualizované. Preto si spoločnosť „Ceramika Paradyż Sp. z o.o“ vyhradzuje právo na zavádzanie zmien v internetovej službe bez predchádzajúceho informovania o zavedených zmenách. 4. Ochrana súkromia a osobných údajov. Spoločnosť „Ceramika Paradyż Sp. z o.o.“ a spoločnosť „Paradyż Sp. z o.o.“ zaručuje ochranu osobných údajov používateľov webovej služby, v súlade s vyhlásením skladaným pri zadávaní osobných údajov, a tiež v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Z. z. z 29. októbra 1997 v znení neskorších predpisov). Okrem toho sú zhromažďované informácie týkajúce sa štatistík webového sídla, a ich zbieranie a využívanie prebieha v súlade s platnou legislatívou.

 

4. Ochrana súkromia a osobných údajov
Spoločnosť „Ceramika Paradyż Sp. z o.o.“ a spoločnosť „Paradyż Sp. z o.o.“ zaručuje ochranu osobných údajov používateľov webovej služby, v súlade s vyhlásením skladaným pri zadávaní osobných údajov, a tiež v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Z. z. z 29. októbra 1997 v znení neskorších predpisov). Okrem toho sú zhromažďované informácie týkajúce sa štatistík webového sídla, a ich zbieranie a využívanie prebieha v súlade s platnou legislatívou.

0 Obľúbené

Začnite pridávať svoje obľúbené inšpirácie, zbierky a produkty!