Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Opracowanie nowej gamy wielkoformatowych płytek ceramicznych w technologii gresu z grupy BIₐ

 

fundusze-europejskie-inteligentny-rozwojrzeczpospolita-polskanarodowe-centrum-badan-i-rozwojuunia-europejska-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego


Nazwa Beneficjenta: „Ceramika Paradyż” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tytuł projektu: „Opracowanie nowej gamy wielkoformatowych płytek ceramicznych w technologii gresu z grupy BIa, zgodnego z normą EN 14411, o unikalnym zdobieniu w całej masie ceramicznej zbliżonym do wzornictwa materiałów naturalnych typu kamień, drewno.”

 

Cele projektu: Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci wielkoformatowych płyt ceramicznych wytworzonych z wykorzystaniem innowacyjnej w skali świata technologii niejednolitego barwienia w masie przy jednoczesnym zaformowaniu przez prasowanie oraz z możliwością tworzenia multiformatów poprzez podział płytek wielkoformatowych. Unikalne cechy rezultatu Projektu: unikatowe zdobienie w masie, format typu slab o zwiększonej grubości oraz przełomowe zastosowania płytki ceramicznej, uzyskane zostaną w ramach opracowania technologii niejednolitego barwienia w masie przy jednoczesnym zaformowaniu przez prasowanie, którego demonstracja w warunkach rzeczywistych i walidacja stanowi przedmiot niniejszego Projektu.

 

Planowane efekty: Rezultatem Projektu będzie uzyskanie w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych zmierzających do skomponowania we własnym zakresie i przy użyciu własnej kadry badawczej, wielofunkcyjnego produktu o wysokich parametrach fizyko-mechanicznych i wysokiej jakości wykonania, odpowiadającego obecnym trendom wzorniczym. Produkty będą charakteryzować się unikalnymi efektami zdobniczymi oraz wysoką odpornością i wytrzymałością. Będą przeznaczone do wykładania posadzek i ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych. Opracowana technologia wpłynie na uzyskanie optymalnej planimetrii płyt przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich właściwości fizyko-mechanicznych, tj. odporności na ścieranie wgłębne na poziome max 135 mm3 oraz wytrzymałości na zginanie min 50 N/mm2 (dla formatu od 60x60 cm).
Opracowane w ramach badań nowe produkty będą w następnych etapach produkowane z wykorzystaniem innowacyjnej w skali świata technologii barwienia ‘na wskroś’ masy ceramicznej z widocznymi cechami materiałów naturalnych. Nowe produkty stanowić będą nowość na rynku. Będzie to pierwsze wdrożenie produktów wytwarzanych w tej technologii a Projekt umożliwi przełamanie barier technologicznych i zdobycie nowej wiedzy. Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia badań, prób technologicznych na poszczególnych etapach procesu produkcji płytek, w tym: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe – weryfikacja założeń laboratoryjnych poprzez próby technologiczne, opracowanie prototypów nowych płytek i próby technologiczne na linii demonstracyjnej. Produkty te będą stanowi odpowiedź na potrzeby i preferencje Klientów. Pozwolą również na uzyskanie przewagi technologiczno-produktowej oraz na podniesienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 125 757 216,97 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 50 311 964,91 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: ‘Szybka Ścieżka’ duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.

 

0 Ulubione

Zacznij dodawać swoje ulubione inspiracje, kolekcje i produkty!