Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Dostawcy zewnętrzni - Paradyż sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE  

W związku z ubieganiem się przez  „PARADYŻ”  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego  procesu  prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce kopalne – KAOLIN

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:  

Paradyż  Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce-kaolin - RPO WŁ”  do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua kaolin zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz oferty kaolin Continua
Załącznik nr 2 - warunki udzialu kaolin Continua
Załącznik nr 3 - wykluczenia kaolin Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 15.03.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z ubieganiem się przez  „PARADYŻ”  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego  procesu  prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup  surowców -   Mielniki

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:  

Paradyż  Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl  z tytułem wiadomości „Oferta na surowce- mielniki  RPO WŁ”  do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua Mielniki zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz oferty mielniki Continua
Załacznik nr 2 - warunki udzialu mielniki Continua
Załacznik nr 3 - wykluczenia mielniki Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 16.03.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z ubieganiem się przez  „PARADYŻ”  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego  procesu  prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce kopalne – kruszywa

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:  

Paradyż  Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl  z tytułem wiadomości „Oferta na surowce- kruszywa RPO WŁ”  do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua kruszywa zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1- Formularz oferty kruszywa Continua
Załacznik nr 2 - warunki udzialu kruszywa Continua
Załacznik nr 3 - wykluczenia kruszywa Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 17.03.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku realizacją przez  „PARADYŻ”  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego  procesu  prasowania.” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup surowców kopalnych – kruszywa: dolomit

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:  

Paradyż  Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl  z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kopalne - dolomit RPO WŁ”  do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua dolomit zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1- Formularz oferty dolomit Continua
Załacznik nr 2 - warunki udziału dolomit Continua
Załacznik nr 3 - wykluczenia dolomit Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 20.03.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce kopalne - piasek i gliny

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:  

Paradyż  Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl  z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kopalne - dolomit RPO WŁ”  do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua piasek i gliny zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1- Formularz oferty piasek i gliny Continua
Załacznik nr 2 - warunki udziału piasek i gliny Continua
Załacznik nr 3 - wykluczenia piasek i gliny Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 21.03.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z ubieganiem się przez  „PARADYŻ”  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego  procesu  prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup surowców - Upłynniacze

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:  

Paradyż  Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl  z tytułem wiadomości „Oferta na surowce- kruszywa RPO WŁ”  do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe upłynniacze Continua
Załacznik nr 1 - formularz oferty upłynniacze Continua
Załacznik nr 2 - warunki udzialu upłynniacze Continua
Załacznik nr 3 - wykluczenia upłynniacze Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 23.03.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE KOPALNE – KAOLIN (Continua)

Ogłoszenie wyników postępowania - Kaolin

Data publikacji: 29.03.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE KOPALNE – KRUSZYWA: DOLOMIT (Continua)

Ogłoszenie wyników postępowania - kruszywa dolomit

Data publikacji: 29.03.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
ZAKUP SUROWCÓW - MIELNIKI (Continua)

Ogłoszenie wyników postępowania - mielniki (Continua)

Data publikacji: 30.03.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE KOPALNE – PIASEK I GLINY (Continua)

Ogłoszenie wyników postępowania - piasek i gliny

Data publikacji: 31.03.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE KOPALNE – KRUSZYWA (Continua)

Ogłoszenie wyników postępowania - kruszywa (Continua)

Data publikacji: 05.04.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
ZAKUP SUROWCÓW – UPŁYNNIACZE (Continua)

Ogłoszenie wyników postępowania - Upłynniacze

Data publikacji: 13.04.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – angoby montażowe i pobiałki zakupowane

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce- ANGOBY I POBIAŁKI RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - angoby i pobiałki (Continua)
Zał. nr 1- Formularz oferty angoby i pobiałki Continua
Zał. nr 2 - Warunki udzialu angoby i pobiałki Continua
Zał. nr 3 - Wykluczenia angoby i pobiałki Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 13.04.2017r.

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests – engobes

Bids must be submitted no later than the date of 24.04.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - engobes RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inquiry - engobes (Continua)
Annex No. 1- Tender form
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

 

Publication date: 13.04.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – bazy

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce- BAZY RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua bazy zapytanie ofertowe
Zał. nr 1- Formularz oferty bazy Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu bazy Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia bazy Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 25.04.2017r. 

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests – bases

Bids must be submitted no later than the date of 08.05.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - BASES RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inquiry - bases (Continua)
Annex No. 1- Tender form
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

 

Publication date: 25.04.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – miki

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce-MIKI RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua miki zapytanie ofertowe
zal-nr-1-formularz-oferty-miki continua
zal-nr-2-warunki-udzialu-miki - continua
zal-nr-3-wykluczenia-miki   continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 25.04.2017r. 

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests – micas

Bids must be submitted no later than the date of 08.05.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - MICAS RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inquiry - mica (Continua)
Annex No. 1- Tender form
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

 

Publication date: 25.04.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – granilie

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce- GRANILIE RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua granilie zapytanie ofertowe
Zał. nr 1- Formularz oferty granile Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu granile Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia granile Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 26.04.2017r. 

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests – granilias

Bids must be submitted no later than the date of 08.05.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - GRANILIAS RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inquiry - granilia (Continua)
Annex No. 1- Tender form - granilia (Continua)
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings - granilia (Continua)
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings - granilia (Continua)

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

Publication date: 26.04.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – szkliwa zakupowane

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce- SZKLIWA RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua szkliwa zapytanie ofertowe
Zał. nr 1- Formularz oferty szkliwa Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu szkliwa Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia szkliwa Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 27.04.2017r.

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests – glazes

Bids must be submitted no later than the date of 08.05.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - GLAZES RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inquiry - glazes (Continua)
Annex No. 1- Tender form - glazes (Continua)
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings - glazes (Continua)
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings - glazes (Continua)

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

 

Publication date: 27.04.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – zaprawiacze

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce - ZAPRAWIACZE RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu.

Continua zaprawiacze zapytanie ofertowe
Zał. nr 1- Formularz oferty zaprawiacze Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu zaprawiacze Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia zaprawiacze Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 28.04.2017r. 

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests – mediums

Bids must be submitted no later than the date of 09.05.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - MEDIUMS RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached.

Inquiry - medium (Continua)
Annex No. 1- Tender form - medium (Continua)
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings - medium (Continua)
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings - medium (Continua)

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

 

Publication date: 28.04.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań – kleje

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce - KLEJE RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu.

Continua kleje zapytanie ofertowe
Zał. nr 1- Formularz oferty kleje Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu kleje Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia kleje Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 28.04.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań - barwniki (tusze)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce - KLEJE RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu.

Continua barwniki tusze zapytanie ofertowe
Zał. nr 1- Formularz barwniki tusze Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu barwniki tusze Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia barwniki tusze Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 10.05.2017r. 

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Raw materials for tests - pigments (inks)

Bids must be submitted no later than the date of 19.05.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - MEDIUMS RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached.

Inquiry - Pigments inks (Continua)
Annex No. 1 - Pigments inks (Continua)
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings - Pigments inks (Continua)
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings - Pigments inks (Continua)

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

 

Publication date: 10.05.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – ANGOBY MONTAŻOWE I POBIAŁKI ZAKUPOWANE (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - angoby montażowe i pobiałki zakupowane (Continua)

Data publikacji: 11.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – KLEJE (Continua)

Załacznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - kleje (Continua)

Data publikacji: 15.05.2017r.

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – ZAPRAWIACZE (Continua)

Załacznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - zaprawiacze (Continua)

Data publikacji: 16.05.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Surowce do badań - INNE SUROWCE I MATERIAŁY (tusze)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce - INNE SUROWCE I MATERIAŁY (tusze) RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Continua inne surowce i materiały (tusze) zapytanie ofertowe
zal-nr-1-formularz-oferty-tusze (inne surowce) continua
zal-nr-2-warunki-udzialu-tusze (inne surowce)-continua
zal-nr-3-wykluczenia-tusze (inne surowce) continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 17.05.2017r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – SZKLIWA ZAKUPOWANE (Continua)

 

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - szkliwa zakupowane (Continua)

Data publikacji: 18.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – MIKI (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - miki (Continua)

Data publikacji: 18.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – GRANILIE (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - granilie (Continua)

Data publikacji: 19.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – BAZY (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - bazy (Continua)

Data publikacji: 22.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – BARWNIKI (TUSZE) (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - barwniki (tusze) (Continua)

Data publikacji: 24.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
SUROWCE DO BADAŃ – INNE SUROWCE I MATERIAŁY (TUSZE) (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - inne surowce i materiały (tusze) (Continua)

Data publikacji: 31.05.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Narzędzia Polerskie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na narzędzia polerskie (kamienie polerskie) RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Continua narzędzia polerskie Zapytanie
Zał. nr 1- Formularz oferty narzędzia polerskie Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu narzędzia polerskie Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia narzędzia polerskie Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

 

Data publikacji: 14.06.2017r.

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Polishing tools.

Bids must be submitted no later than the date of 23.06.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for polishing tools (polishing stones) RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached.

Inquiry - polishing tools (Continua)
Annex No. 1 - Tender form - polishing tools (Continua)
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings - polishing tools (Continua)
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings - polishing tools (Continua)

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

Publication date: 14.06.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez „PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Narzędzia do rektyfikacji.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckido godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres lzimnica@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na narzędzia do rektyfikacji - tarcze diamentowe RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu.

Continua narzędzia do rektyfikacji
Zał.  nr 1- Formularz oferty narzędzia do rektyfikacji Continua
Zał. nr 2 - warunki udzialu narzędzia do rektyfikacji Continua
Zał. nr 3 - wykluczenia narzędzia do rektyfikacji Continua

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 60.

Data publikacji: 21.06.2017r. 

 

INQUIRY

In connection with the application by "PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of large format tiles using roller pressing process" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 "R&D Projects of the companies", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

Rectification tools.

Bids must be submitted no later than the date of 29.06.2017.
- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Paradyż Sp. z o. o., ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowieckiby 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address lzimnica@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for rectification tools – diamond discs RPO WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached.

Inquiry - rectification tools (Continua)
Annex No. 1 - Tender form - rectification tools (Continua)
Annex No. 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings - rectification tools (Continua)
Annex No. 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings - rectification tools (Continua)

If you will have any questions please contact by phone: (44) 736 45 60.

Publication date: 21.06.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
KOSZTY MATERIAŁÓW (NARZĘDZI) ZUŻYTYCH DO BADAŃ – NARZĘDZIA POLERSKIE 
(KAMIENIE POLERSKIE) (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - narzędzia polerskie (Continua)

Data publikacji: 28.06.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
KOSZTY MATERIAŁÓW (NARZĘDZI) ZUŻYTYCH DO BADAŃ – NARZĘDZIA DO REKTYFIKACJI (TARCZE DIAMENTOWE) (Continua)

Załącznik:

Ogłoszenie wyników postępowania - narzędzia do rektyfikacji (Continua)

Data publikacji: 04.07.2017r.

0 Ulubione

Zacznij dodawać swoje ulubione inspiracje, kolekcje i produkty!