Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Dostawcy zewnętrzni - Ceramika Paradyż sp. z o.o. (Fundusze Europejskie)

projekt 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018/1.2POIR 


W związku z realizacją przez Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Projektu nr POIR.01.02.00-00-0073/17-00, pn. „Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych stanowiących przełom w branży, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program: Innowacyjny Recykling, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Binder 2 (Spoiwo lepiszcze)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2018 r. w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  lzimnica@paradyz.com.pl. z tytułem wiadomości „Oferta na binder2”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 5 2018 1.2POIR
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz plik PDF lub pobierz dokument Word (plik doc)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz dokument Word (plik doc)

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 510 294 073

Data publikacji: 18.10.2018 r. 

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 5/2018/1.2POIR

Ogłoszenie wyników postępowania - pobierz plik PDF

Data publikacji: 27.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/1.2POIR 


W związku z realizacją przez Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Projektu nr POIR.01.02.00-00-0073/17-00, pn. „Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych stanowiących przełom w branży, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program: Innowacyjny Recykling, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Binder 1 (Spoiwo lepiszcze)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2018 r. w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  jborkowska@paradyz.com.pl. z tytułem wiadomości „Oferta na binder1”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 4 2018 1.2POIR
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz plik PDF lub pobierz dokument Word (plik doc)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz dokument Word (plik doc)

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 016 572

Data publikacji: 17.08.2018 r. 

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 4/2018/1.2POIR

Ogłoszenie wyników postępowania - pobierz plik PDF

Data publikacji: 11.09.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/1.2POIR 


W związku z realizacją przez Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Projektu nr POIR.01.02.00-00-0073/17-00, pn. „Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych stanowiących przełom w branży, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program: Innowacyjny Recykling, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Glinę 1

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2018 r. w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  jborkowska@paradyz.com.pl. z tytułem wiadomości „Oferta na glinę 1”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 3 2018 1.2POIR
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz plik PDF lub pobierz dokument Word (plik doc)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz dokument Word (plik doc)

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 016 572

Data publikacji: 17.08.2018 r. 

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 3/2018/1.2POIR

Ogłoszenie wyników postępowania - pobierz plik PDF

Data publikacji: 30.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/1.2POIR 


W związku z realizacją przez Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Projektu nr POIR.01.02.00-00-0073/17-00, pn. „Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych stanowiących przełom w branży, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program: Innowacyjny Recykling, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Szkło gospodarcze mix kolorów – 150 ton, z wyłączeniem szkła barwionego środkami organicznymi.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2018r. w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  jborkowska@paradyz.com.pl. z tytułem wiadomości „Oferta na szkło gospodarcze”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 2 2018 1.2POIR
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2 2018 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz plik PDF lub pobierz dokument Word (plik doc)

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 016 572

Data publikacji: 16.04.2018r. 

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2018/1.2POIR

Ogłoszenie wyników postępowania - pobierz plik PDF

Data publikacji: 07.05.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2POIR 


W związku z realizacją przez Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Projektu nr POIR.01.02.00-00-0073/17-00, pn. „Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych stanowiących przełom w branży, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program: Innowacyjny Recykling, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawy kruszywa pochodzącego z procesu recyklingu szkła CRT

- oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017 r;

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres  jborkowska@paradyz.com.pl. z tytułem wiadomości „Oferta na szkło CRT”.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 1 2017 1.2POIR
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 2017 1.2POIR ,,OFERTA'' - pobierz plik PDF lub pobierz dokument Word (plik doc)

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 016 572

Data publikacji: 08.12.2017r. 

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2017/1.2POIR

Ogłoszenie wyników postępowania - pobierz plik PDF

Data publikacji: 21.12.2017r.

0 Ulubione

Zacznij dodawać swoje ulubione inspiracje, kolekcje i produkty!