Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Dostawcy zewnętrzni - Ceramika Paradyż sp. z o.o.

Informacja dotycząca plików graficznych do postępowania ofertowego na Elementy instalacji pilotażowej

Stemple strukturalne do dwóch kolekcji 60x60, nowy typ struktur, matryce do obu nowych struktur (Freestile).

Dokument do pobrania /załącznik:

- rysunek nr 1 – Dualtech

- rysunek nr 2 – Marbletech 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Surowce kopalne – KAOLIN

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce KAOLIN- RPO WŁ” do godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu

Zapytanie Ofertowe - surowce kopalne Kaolin - RPO WŁ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - surowce kopalne Kaolin

Załącznik nr 2 - Warunki udziału - surowce kopalne Kaolin

Załącznik nr 3 - Wykluczenia - surowce kopalne Kaolin

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 02.03.2017r.

 

Informacje o wynikach postepowania ofertowego na zakup surowców kopalnych – Kaolin dla Ceramika Paradyż Sp. z o. o. Freestile:

Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego - Kaolin

 

Data publikacji: 14.03.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – kruszywa: dolomit

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce Dolomit - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Dolomit Freestile

Załącznik nr 1 - Formularz oferty Dolomit Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Dolomit Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Dolomit Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 23.03.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – kruszywa

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kruszywa - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Kruszywa Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty kruszywa Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału kruszywa Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia kruszywa Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 23.03.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców – Upłynniacze

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce Upłynniacze - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Upłynniacze Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Upłynniacze Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Upłynniacze Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Upłynniacze Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 23.03.2017r.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA:


Zakup surowców - Mielniki

W związku z realizacją przez „ CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Ceramika Paradyż Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego upublicznionego w dniu 20.03.2017 r. na „Zakup surowców - Mielniki” z powodu błędu proceduralnego postępowania.

Pragniemy poinformować, iż postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie w najbliższym czasie.

Załączniki:

Unieważnienie postępowania ofertowego - Mielniki - PL
Unieważnienie postępowania ofertowego - Mielniki - ENG

 

Data publikacji: 28.03.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – Kaolin

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce KAOLIN- RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe_Kaolin Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - surowce kopalne Kaolin Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału - surowce kopalne Kaolin Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia - surowce kopalne Kaolin Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 05.04.2017r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – kruszywa: dolomit (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik:

Informacja o wyniku - Dolomit Freestile

 

Data publikacji: 05.04.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – kruszywa (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik:

Informacja o wyniku - kruszywa Freestile

 

Data publikacji: 05.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – piasek i gliny

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.plz tytułem wiadomości „Oferta na surowce KAOLIN- RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Piasek i Gliny Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Piasek i Gliny Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału - Piasek i Gliny Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia - Piasek i Gliny Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 06.04.2017r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce – Upłynniacze (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Informacja o wyniku - Upłynniacze Freestile

 

Data publikacji: 11.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców – Mielniki

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce Mielniki - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe_Mielniki Freestile,
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Mielniki Freestile,
Załącznik nr 2 - Warunki udzialu - Mielniki Freestile,
Załącznik nr 3 - Wykluczenia - Mielniki Freestile.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 11.04.2017r.

 

INQUIRY

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Purchase of raw materials - Grinding media

Bids must be submitted no later than the date of 19.04.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials - grinding media ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

- Inguiry_Grinding media,
- Annex no 1 - Tender form_Freestile,
- Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings_Freestile,
- Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings_Freestile.

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 11.04.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – Piasek i Gliny (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Ogłoszenie wyniku - piasek i gliny Freestile

 

Data publikacji: 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – Kaolin

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce KAOLIN- RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe_Kaolin Freestile
Załacznik nr 1 - Formularz oferty - surowce kopalne Kaolin Freestile
Załacznik nr 2 - Warunki udziału - surowce kopalne Kaolin Freestile
Załacznik nr 3 - Wykluczenia - surowce kopalne Kaolin Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 27.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców do badań – dodatki produkcyjne: Krzemian cyrkonu

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce – dodatki produkcyjne: Krzemian cyrkonu - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - surowce do badań Krzemian Cyrkonu Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - surowce do badań Krzemian Cyrkonu Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału - surowce do badań Krzemian Cyrkonu Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia - surowce do badań Krzemian Cyrkonu Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 27.04.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce do badań – Mielniki (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Wynik postępowania ofertowego

 

Data publikacji: 27.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców do badań – Angoba montażowa

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce – Angoba montażowa - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Angoba Freestile
Załącznik nr 1_Formularz oferty Angoba Freestile
Załącznik nr 2_Warunki udziału Angoba Freestile
Załącznik nr 3_Wykluczenia Angoba Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 28.04.2017 r.

 

INQUIRY

 

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Purchase of raw materials - Engobe

Bids must be submitted no later than the date of 09.05.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials – Engobe - ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

- Inguiry_Grinding media,

- Annex no 1 - Tender form_Freestile,

- Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings_Freestile,

- Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings_Freestile.

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 28.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Surowce do badań – Barwniki na sucho

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce – Barwniki na sucho - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe_Barwniki na sucho Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Barwniki na sucho Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Barwniki na sucho Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Barwniki na sucho Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 08.05.2017 r.

 

INQUIRY

 

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Raw materials for tests – Pigments for dry application

Bids must be submitted no later than the date of 17.05.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials – Pigments for dry application - ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inguiry_Pigments Freestile
Annex no 1 - Tender form_Freestile
Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings_Freestile
Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings_Freestile

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 08.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Surowce do badań – Barwniki mas

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce – Barwniki mas - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe_Barwniki Mas_Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Barwniki mas Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Barwniki mas Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Barwniki mas Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 09.05.2017 r.

 

INQUIRY

 

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Raw materials for tests – Pigments for ceramic body

Bids must be submitted no later than the date of 18.05.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message, "Tender for raw materials – Pigments for ceramic body - ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached:

Inguiry_Pigments for ceramic body_Freestile
Annex no 1 - Tender form_Freestile
Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings_Freestile
Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings_Freestile

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 09.05.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce do badań – Angoba montażowa (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik/

Informacja o wyniku

 

Data publikacji: 11.05.2017 r.


 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – Kaolin 2 zadanie nr 2 (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik/

Informacja o wyniku postępowania

 

Data publikacji: 12.05.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce do badań – dodatki produkcyjne: Krzemian cyrkonu (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Informacja o wyniku_Surowce do badań - dodatki produkcyjne Krzemian cyrkonu

 

Data publikacji: 22.05.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce do badań – barwniki na sucho (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego - surowce do badań_barwniki na sucho

 

Data publikacji: 22.05.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce do badań – barwniki mas (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Wyniki postępowania ofertowego - barwniki mas

 

Data publikacji: 25.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Narzędzia polerskie (kamienie diamentowe)

Narzędzia do rektyfikacji (tarcze diamentowe)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Narzędzia polerskie, Narzędzia do rektyfikacji - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe_Narzędzia polerskie i do rektyfikacji Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Narzędzia polerskie i do rektyfikacji Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Narzędzia polerskie i do rektyfikacji Freestile
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Narzędzia polerskie i do rektyfikacji Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 06.07.2017 r.

 

INQUIRY

 

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Polishing tools (Diamond stones)

Rectification tools (Diamond discs)

Bids must be submitted no later than the date of 14.07.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message "Polishing tools, Rectification tools - ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached

Inguiry_Polishing tools and rectification tools Freestile
Annex no 1 - Tender form Polishing tools and rectification tools_Freestile
Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings_Freestile
Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings_Freestile

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 06.07.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego: Narzędzia polerskie (kamienie diamentowe), narzędzia do rektyfikacji (tarcze diamentowe)_Freestile

- Dokument do pobrania / załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego_Narzędzia Freestile

 

Data publikacji: 18.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców – Upłynniacze

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce Upłynniacze - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Upłynniacze Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Upłynniacze Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Upłynniacze
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Upłynniacze Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 31.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – kruszywa: Dolomit

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kopalne – kruszywa: Dolomit - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Dolomit Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Dolomit Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Dolomit Freestyle
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Dolomit Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 31.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Surowce do badań – Pigmenty do barwienia na sucho

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce – Pigmenty do barwienia na sucho - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Pigment do barwienia na sucho Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Pigment do barwienia na sucho Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Pigment do barwienia na sucho Freestyle
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Pigment do barwienia na sucho Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 31.08.2017 r.

 

INQUIRY

 

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Raw materials for tests – Pigments for dry application

Bids must be submitted no later than the date of 8.09.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message "Tender for raw materials – Pigments for dry application - ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached

Inguiry Pigments Freestile Freestile
Annex no 1 - Tender form Pigments for dry application Freestile
Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings_Freestile
Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings_Freestile

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 31.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – Kaolin

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kopalne – Kaolin - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe Kaolin Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty surowce kopalne Kaolin Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału surowce kopalne Kaolin Freestyle
Załącznik nr 3 - Wykluczenia surowce kopalne Kaolin Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 31.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców – Mielniki

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce - Mielniki - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe - Mielniki Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Mielniki Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Mielniki Freestyle
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Mielniki Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 31.08.2017 r.

 

INQUIRY

 

In connection with the application by "CERAMIKA PARADYŻ" LIMITED LIABILITY COMPANY for funding the implementation of the project "Development of a new range of tiles with high resistance to abrasion using innovative mass coloring system" from the European Regional Development Fund under Sub-measure I.2.2 " R&D company Projects ", Measures I.2 "Investment of the companies in research and innovation", Priority Axis I. "Research, development and commercialization of knowledge" of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivoship for the years 2014-2020 - we request to submit an offer for:

 

Purchase of raw materials - Grinding media

Bids must be submitted no later than the date of 8.09.2017.

- in person or by mail (completed tender form with annexes, signed by the person authorized to represent) to the address of the Ordering Party:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, by 15.00 hrs.

- in electronic form (scan of the completed tender form with annexes signed by the person authorized to represent) to the address joleksik@paradyz.com.pl with the title of the message "Tender for raw materials - grinding media ROP WŁ" by 15.00 hrs.

Submission of a tender is deemed to be effective if the complete offer is received by the Ordering Party or on emailbox of the above address within the period specified in this paragraph. Date of postmark is not decisive for effective submission of the offer.

 

Details of the requirements that should be fulfilled by the offer are attached

Inguiry Grinding Media Freestile
Annex no 1 - Tender form Freestile
Annex no 2 - Statement on fulfilling the condition of participation in the proceedings Freestile
Annex no 3 - Statement of lack of grounds for exclusion from the proceedings Freestile

 

If you will have any questions please contact by phone: +48 44 736 45 61.

 

Issue date: 31.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – kruszywa: Skaleń

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kopalne – kruszywa: Skaleń - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe kruszywa Skaleń Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty kruszywa Skaleń Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału kruszywa Skaleń Freestyle
Załącznik nr 3 - Wykluczenia kruszywa Skaleń Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 31.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z ubieganiem się przez „CERAMIKA PARADYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I. „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup surowców kopalnych – Piasek i gliny

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2017 r.

- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, do godziny 15.00

- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres joleksik@paradyz.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na surowce kopalne – Piasek i gliny - RPO WŁdo godziny 15.00.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

 

Szczegóły dotyczące wymogów, które powinna spełniać oferta znajdują się w załączeniu:

Zapytanie ofertowe Piasek i Gliny Freestile
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Piasek i Gliny Freestile
Załącznik nr 2 - Warunki udziału Piasek i Gliny Freestyle
Załącznik nr 3 - Wykluczenia Piasek i Gliny Freestile

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (44) 736 45 61

 

Data publikacji: 1.09.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce – Upłynniacze (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Upłynniacze Freestile

 

Data publikacji: 11.09.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce – Dolomit (Freestile)

- Dokument do pobrania / załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Dolomit Freestile

 

Data publikacji: 11.09.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce do badań – pigmenty do barwienia na sucho (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik/

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Pigmenty do barwienia na sucho Freestile

 

Data publikacji: 11.09.2017 r.


 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – Kaolin (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Kaolin Freestile

 

Data publikacji: 12.09.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce – Mielniki (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Mielniki Freestile

 

Data publikacji: 12.09.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – kruszywa: Skaleń (Freestile)

- Dokument do pobrania /załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - kruszywa - Skaleń Freestile

 

Data publikacji: 12.09.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Surowce kopalne – piasek i gliny (Freestile)- Dokument do pobrania /załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Piasek i gliny Freestile

 

Data publikacji: 13.09.2017 r.

0 Ulubione

Zacznij dodawać swoje ulubione inspiracje, kolekcje i produkty!