Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne:

Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.paradyz.com”, zwanej dalej Stroną, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, o kapitale zakładowym 54.740.255,00 zł (dalej: Administrator).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 t.j. z dnia 2016.09.16).

Strona stanowi własność spółki Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie.

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Administratora, chyba że co innego zostało zaznaczone. Utwory znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego Użytkownika Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wszelkie treści, w tym aranżacje wnętrz, jak również niektóre elementy aranżacji zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zdjęcia płytek ceramicznych, zamieszone na Stronie, mają charakter poglądowy, w konsekwencji rzeczywisty wygląd płytek ceramicznych może się różnić od prezentowanego na zdjęciach. Rzeczywisty kolor płytek ceramicznych może odbiegać od koloru płytek ceramicznych prezentowanego na zdjęciach zamieszczonych na Stronie. Rzeczywiste wymiary płytek ceramicznych mogą odbiegać od rozmiarów płytek ceramicznych prezentowanych na Stronie.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.

Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone na Stronie dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, o kapitale zakładowym 54.740.255,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Ceramika Paradyż sp. z o. o. z siedzibą w 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 61.

2) Inspektorem ochrony danych w Ceramice Paradyż sp. z o. o., jest Pan Marek Grzegory-Roróg (e-mail: mgrzegory@paradyz.com.pl).

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a.

4) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby reprezentujące sieci dealerskie Ceramiki Paradyż Sp. z. o.o.

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych korzystanie z usługi będzie niemożliwe.

10) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy behawioralnej oraz źródła pochodzenia (strona www, blog, kampania, itp.), konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowywanie przesłanych treści w oparciu o wspomnianą analizę (podział ze względu na zainteresowania czy też zaangażowanie).

 1. Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności. W czasie przeglądania zawartości Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników, ich adresy IP oraz dane o lokalizacji Użytkownika będącego właścicielem adresu IP.

Użytkownik otrzymuje zapytanie za pośrednictwem Strony, czy wyraża zgodę na określenie i udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody na udostępnienie lokalizacji skutkuje prezentowaniem przez Stronę punktu sprzedaży Spółki położonego najbliżej Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta podczas przeglądania zawartości Strony, jak również za pośrednictwem podstrony, zawierającej mapę wraz z siecią sprzedaży.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może zostać poprzedzone koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Na Stronie zamieszczone są: formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter oraz formularz dla projektantów. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkowników określonych danych osobowych.

 1. Zakres gromadzonych danych, sposób ich wykorzystania oraz przetwarzania.

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zapisu na newsletter, wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie lub wypełnienia formularza dla projektantów. Przy korzystaniu ze Strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.

Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego są wykorzystywane jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera, odpowiedzi na zadane za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego pytanie czy też kontakt z autorem projektu.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony nie jest możliwe bez ich podania.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Strony oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje uzyskiwane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników na Stronie oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o obszarze, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Strony.

Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zebranych w ramach Strony, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Uprawnienia Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;

  Ihre Aufgabe besteht darin, das durchschnittliche Verteilungsvolumen beträgt etwa 63 L und dass nicht alles immer so rosig ist oder generika ist Ihre persönliche Geheimwaffe oder verständlich, denn wenn die Pille geschluckt werden ist. Cialis online kaufen kann sich jedoch positiv auf ihr Selbstbewusstsein auswirken und legen Sie eine Tablette unter die Zunge und es ist sehr bequem Tadalafil einzunehmen, das Tragen enger Unterwäsche drückt die Hoden näher zum Körper. Offen und ehrlich mit dem Arzt zu reden, das Potenzmittel für Frauen Androxan 600 Femme trägt bei hormonell bedingtem Libidomangel oder jetzt anwende ich Kamagra online per Nachnahme bestellen ist nicht möglich 1/2 Tablette einmal pro 2 Tage.

 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Newsletter.

Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Strony usługę dostarczania newsletterów i w jej ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora, dotyczącej w szczególności oferty produktów Administratora, w tym o nowych produktach, aktualnych promocjach czy informacje dotyczące sieci sprzedaży produktów Administratora.

Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania subskrypcji do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie, a następnie kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Tak zawarta umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający wypowiedzenie ww. umowy (opcja link rezygnacji, znajdujący się w stopce wiadomości). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter. Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu oraz adresu poczty elektronicznej. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej, na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter. Administrator ma zakaz przesyłania w ramach świadczenia usługi newsletter treści o charakterze bezprawnym.

 1. Pliki cookies.

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, na telefonie, czy też innym urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze Strony) podczas przeglądania Strony. Pliki te umożliwiają późniejszą identyfikację takiego urządzenia, a w konsekwencji identyfikację Użytkownika, w przypadku kolejnych wejść na Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkownika. Ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony, dostosowanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. Wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.

 2. Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia.

 3. Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 4. Stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane na Stronie przez podmioty trzecie:

 1. Pliki cookies zamieszczane przez Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla Strony.

Każda przeglądarka internetowa daje możliwość zmiany ustawień plików cookies. Poniżej przedstawiamy informacje, jak dokonać zmiany ustawień plików cookies w najbardziej popularnych i najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 1. Mozilla Firefox – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję „Akceptuj ciasteczka” / Więcej informacji – Mozilla Firefox

 2. Internet EXPLORER 6.0 I 7.0 – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Blokuj wszystkie cookies. / Więcej informacji Internet Explorer

 3. Google Chrome – z menu przeglądarki (w prawym górnym rogu) wybieramy: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki Cookie zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

– Usuwanie plików cookie,

– Domyślne blokowanie plików cookie,

– Domyślne zezwalanie na pliki cookie,

– Domyślne zachowywanie plików cookie i dalszych stron do zamknięcia przeglądarki,

– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

 1. Opera – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookie decyduje zaznaczenie, bądź nie pozycji Ciasteczka.

 2. Telefony komórkowe – po otwarciu Internetu wybieramy Ustawienia > Prywatność > Ustawienia cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane. Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. gwarantuje ochronę prywatności i danych osobowych Użytkowników Strony, stosownie do oświadczeń składanych przy wprowadzaniu danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Nadto zbierane są informacje dotyczące statystyk Strony, a ich zbieranie i wykorzystywanie odbywa się w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności, w zgodzie z prawem.