Wiele osób pracujących w branży ceramicznej jest zdania, że klinkier produkowany w technologii prasowanej nie jest prawdziwym klinkierem. Jako swoje argumenty podają fakt braku paro przepuszczalności tej okładziny, co dyskwalifikuje ją z zastosowania na tarasach, balkonach oraz schodach zewnętrznych, czyli powierzchniach poziomych narażonych na trudne warunki atmosferyczne, a w szczególności na skoki temperatur. Prowadzi to rzekomo do odspajania się okładziny ceramicznej od posadzki, na której została ułożona.

Klinkier produkowany przez Ceramikę Paradyż jest jak najbardziej klinkierem, od ciągnionego różni się przede wszystkim technologią produkcji. Należy jednak zaznaczyć, że oba rodzaje wyrobów klinkierowych produkowane są w oparciu o tę samą normę.

Podstawowymi przewagami klinkieru prasowanego nad klinkierem ciągnionym są:

  • znacznie większa dokładność wymiarowa (dużo niższe dopuszczalne różnice wymiarów i ewentualnych krzywizn),
  • niższa nasiąkliwość wodna, która to właśnie gwarantuje pełną mrozoodporność popartą wynikami badań zewnętrznych laboratoriów badawczych,
  • wyższa wytrzymałość mechaniczna (prasowany powyżej 30 N/mm², ciągniony minimum 23 N/mm², a 20 N/mm² dla wyrobów ciągnionych o nasiąkliwości do 6 %),
  • wyższa odporność na ścieranie wgłębne (prasowany poniżej 175 mm³, ciągniony poniżej 275 mm³), często klinkier ciągniony produkowany jest z jeszcze wyższą nasiąkliwością (nawet do 6 %), a wtedy odporność jeszcze maleje – im wyższa wartość, tym niższa odporność,
  • znacznie lepsza odporność na zabrudzenia z uwagi na większą zwartość struktury,
  • brak konieczności okresowej impregnacji.

Należy także pamiętać, że przyczepność materiałów budowlanych, jakimi są płytki klinkierowe zależy w dużej mierze od zastosowanego kleju. Obecnie producenci klejów oferują materiały o bardzo wysokiej elastyczności i przyczepności, co gwarantuje trwałość okładziny, zaś odspajanie płytek zazwyczaj spowodowane jest właśnie błędami w montażu. Podsumowując, klinkier prasowany jest materiałem nie posiadającym wad klinkieru ciągnionego, ale zachowującego jego walory pod względem estetycznym.

Zostaw komentarz


Paulina Łuczkiewicz
Rynek płytek ceramicznych, zarówno polski, jak i zagraniczny nie ma dla niej tajemnic. Jest zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami (branżowymi, technologicznymi i produktowymi).