Uzyskanie minimalnej wielkości fugi w procesie układania płytek możliwe jest dzięki zastosowaniu płytek poddanych procesowi rektyfikacji. Nie oznacza to jednak, że można zastosować montaż całkowicie bezfugowy.

Rektyfikacja jest obróbką mechaniczną polegającą na frezowaniu krawędzi płytki pod kątem prostym. Powstałe elementy układać można bez obaw o rozbieżności rozmiarowe, ponieważ w procesie rektyfikacji każda płytka uzyskuje taki sam wymiar z dokładnością do 0,2 mm. Rektyfikacji poddawane są zarówno płytki ścienne, jak i podłogowe, jednak w przypadku tych drugich jest to szczególnie ważne – dzięki rektyfikacji płytki przeznaczone do montowania na posadzkach nie muszą być grupowane na kalibry.

Pojawienie się płytek rektyfikowanych na rynku spowodowało nazwanie ich przez użytkowników bezfugowymi – a więc takimi, do montażu których nie jest wymagane stosowanie żadnych spoin. Jako główny argument podawano idealnie równe krawędzie płytek, które połączone ze sobą dają efekt jednolitej okładziny ceramicznej na całej powierzchni. Niestety, przekonanie to – wbrew jasnym deklaracjom producentów okładzin ceramicznych – nadal pokutuje jako słuszne pośród klientów detalicznych, sprzedawców, projektantów, jak i niektórych wykonawców.

W rzeczywistości układanie takie niesie ze sobą ogromne ryzyko uszkodzenia płytek, głównie ze względu na rozszerzalność liniową materiałów, a dokładniej – na różnice między wartościami tego parametru dla podłoża, kleju oraz montowanych na nich elementów ceramicznych. Ujmując rzecz prościej – każda z warstw inaczej zachowuje się pod wpływem czynników zewnętrznych i zastosowanie przerw dylatacyjnych oraz spoin pozwala na zniwelowanie powstałych naprężeń. Montaż bezfugowy stwarza ogromne ryzyko uszkodzenia zamontowanych już płytek i może być traktowany jako błąd w sztuce budowlanej.

Zostaw komentarz


Paulina Łuczkiewicz
Rynek płytek ceramicznych, zarówno polski, jak i zagraniczny nie ma dla niej tajemnic. Jest zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami (branżowymi, technologicznymi i produktowymi).