PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH

 

Dámy a Pánové,
Následující generátor vygeneruje prohlášení o vlastnostech zvoleného rozsahu nabídky Paradyz Group v podobě PDF souboru.

V súvislosťi s novými predpismi obsiahnuté v Regulácií Parlamentu a Rady (EÚ) č 305/2011 z 9. Marca 2011 sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov a o zrušení smernice Rady 98/106 EHS, bude výrobca povinný vystaviť prehlásenie o vlastnostiach výrobkov (zákon nadobudne platnosť 1. Júla 2013).

V případě technických problémů, prosím, kontaktujte nás telefonicky: (44) 736 42 89