Atesty i certyfikaty

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie atesty i certyfikaty dla wybranego produktu zostały umieszczone na karcie produktu. Komplety dokumentów dla poszczególnych grup asortymentowych można pobrać z tej strony. Atesty higieniczne wysyłane są na indywidualne życzenie Klienta. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem infolinia@paradyz.com.pl 

ATESTY I CERTYFIKATY DLA PRODUKTÓW Z OFERTY GRUPY PARADYŻ

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 8/N/14, Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B nr 7/B/14, Atest Higieniczny nr HK/W/0819/01/2015

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0.5% < E Grupa Bia

Dla: Zakład Produkcyjny Opoczno
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,6 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 10/N/14, Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B nr 9/B/14, Atest Higieniczny nr HK/B/0753/01/2016

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0.5% < E ≤ 3% Grupa Bib

Dla: Zakład Produkcyjny Opoczno
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
3,6 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 77/N/15, Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 76/B/15, Atest Higieniczny nr HK/B/0425/01/2015

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII

Dla: Zakład Produkcyjny Opoczno
Płytki: ścienne

ikona zip

Pobierz plik zip
0,7 MB

Atest Higieniczny HK/B/0267/02/2012, Certyfikat zgodności z Polską Normą 2/N/14, Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 1/B/14

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0.5% Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny Paradyż
Płytki: szkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,2 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 4/N/14, Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 3/B/14, Atest Higieniczny nr HK/B/0753/01/2016

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 0.5% < E ≤ 3% Grupa BIb

Dla: Zakład Produkcyjny Paradyż
Płytki: szkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,2 MB

Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą Nr 35/N/15; Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr 34/B/15; Atest higieniczny Nr HK/W/0510/01/2016 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E ≤ 0.5%- Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny TM1
Płytki: nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,4 MB

 Atest higieniczny HK/B/0317/01/2016

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII

Dla: Zakład Produkcyjny TM2
Płytki: ścienne

ikona zip

Pobierz plik zip
0,2 MB

Atest Higieniczny HK/B/1486/01/2012

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E ≤ 0.5% Grupa BIa

Dla: Zakład Produkcyjny Wielka Wola
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
1,3 MB

Atest higieniczny HK/B/0252/01/2015 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0.5% < E ≤ 3% Grupa Bib

Dla: Zakład Produkcyjny Wielka Wola
Płytki: szkliwione i nieszkliwione

ikona zip

Pobierz plik zip
0,2 MB

CERTYFIKATY I RAPORTY Z BADAŃ "BOSA STOPA"

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Generator deklaracji właściwości użytkowych pozwala na wygenerowanie deklaracji właściwości użytkowych dla wybranego asortymentu z oferty Grupy Paradyż w formie pliku pdf. Przejdź do generatora

ATESTY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

 Przejdź do strony ze sprawozdaniami z badań

INNE DOKUMENTY